Videos, audio clips and downloads in Slovak - Videá, zvukové klipy a súbory na stiahnutie v slovenčine

The City of Wolverhampton Council, the NHS in Wolverhampton and Public Health England are working together to stop the spread of the coronavirus and to keep residents up to date with key national guidance and local information. This is a live site, with information being added all the time, so please check back regularly.

Rada mesta Wolverhampton, NHS vo Wolverhamptone a Anglické verejné zdravie spolupracujú na zastavení šírenia koronavírusu a udržiavaní obyvateľov v aktualizovanom stave pomocou hlavných národných pokynov a miestnych informácií. Toto je aktívny web s neustále sa doplňujúcimi informáciami, takže to pravidelne kontrolujte.

PHE vaccine infographics - Infografika vakcín proti PHE


16473