Videos, audio clips and downloads in Romanian - Videoclipuri, clipuri audio și descărcări în limba română

The City of Wolverhampton Council, the NHS in Wolverhampton and Public Health England are working together to stop the spread of the coronavirus and to keep residents up to date with key national guidance and local information. This is a live site, with information being added all the time, so please check back regularly.

Consiliul City of Wolverhampton, NHS din Wolverhampton și Public Health England lucrează împreună pentru a opri răspândirea coronavirusului și pentru a menține rezidenții la curent cu îndrumările naționale cheie și informații locale. Acesta este un site live, cu informații adăugate tot timpul, așa că vă rugăm să reveniți periodic.

After the vaccination - După vaccinare

 

Vaccine information - Informații despre vaccin

Simon Falshaw from Christ Church in Lye explains in Romanian why you should have the COVID-19 vaccine.

Simon Falshaw de la Christ Church din Lye explică în limba română de ce ar trebui să aveți vaccinul COVID-19.

COVID-19 vaccine information in Romanian from NHS London on Vimeo.

Audio information - Informații audio

 

Coronavirus hasn't gone away - Coronavirusul nu a dispărut

16458