Videos, audio clips and downloads in Polish - Filmy, klipy audio i pliki do pobrania w języku polskim

The City of Wolverhampton Council, the NHS in Wolverhampton and Public Health England are working together to stop the spread of the coronavirus and to keep residents up to date with key national guidance and local information. This is a live site, with information being added all the time, so please check back regularly.

Rada miasta Wolverhampton, NHS w Wolverhampton i Public Health England współpracują, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa i na bieżąco informować mieszkańców o kluczowych krajowych wytycznych i lokalnych informacjach. To jest aktualna witryna, do której dodawane są informacje przez cały czas, więc prosimy o jej regularne sprawdzanie.

After the vaccination - Po szczepieniu

 

Vaccine information - Informacje o szczepionkach
Coronavirus hasn't gone away - Koronawirus nie zniknął

PHE vaccine infographics - Infografiki szczepionki PHE


Audio information - Informacje audio

 

Roadmap out of lockdown - Plan działania poza blokadą
16460