Videos, audio clips and downloads in Lithuanian - Vaizdo įrašai, garso įrašai ir atsisiuntimai lietuvių kalba

The City of Wolverhampton Council, the NHS in Wolverhampton and Public Health England are working together to stop the spread of the coronavirus and to keep residents up to date with key national guidance and local information. This is a live site, with information being added all the time, so please check back regularly.

Vulverhamptono miesto taryba, NHS Vulverhamptone ir Anglijos visuomenės sveikata bendradarbiauja, kad sustabdytų koronaviruso plitimą ir gyventojus informuotų apie svarbiausias nacionalines gaires ir vietinę informaciją. Tai yra tiesioginė svetainė, kurioje visą laiką pridedama informacija, todėl reguliariai tikrinkite.

16459